skip to Main Content

Zingeving & Spiritiualiteit

Verderop op de site heb je kunnen lezen dat SQ (spirituele intelligentie) de verbinding is tussen je IQ en je EQ. Respectievelijk “Wat denk ik?” en “Wat voel ik?”. Bij SQ gaat het om “Waarom denk en voel ik?

SQ is die intelligentie waarmee we proberen problemen van zingeving en waarde aan te pakken en op te lossen. De intelligentie waarmee we bepalen dat de ene handelwijze of levensweg zinvoller is dan de andere. Het is onze SQ die ons doet beseffen dat wij breder verband leven met dienstbaarheid en verantwoordelijkheden voor ons, onze naasten, voor de generaties die na ons komen en dienstbaarheid en verantwoordelijkheden voor de aarde.

SQ zorgt ervoor dat wij ons blikveld verruimen door “Waarom” vragen te stellen, naar verbanden te zoeken, de vooronderstellingen die we hebben over de zin achter de dingen aan het licht te brengen, dieper na te denken, om scherper van ons zelf bewust te worden, eerlijker tegen ons zelf te zijn, meer moed te tonen en op zoek te gaan naar zingeving.

Zingeving; Je zoekt naar een betekenis van iets. Wat is mijn doel (van mijn bestaan)? Wat drijft mij? Wat is mijn passie? Waarom ben ik hier op aarde? Wat is de zin van het doodgaan? Is er een hemel of reïncarneren wij allemaal? Je gebruikt je SQ als je worstelt met morele en ethische vragen. Wil ik deze situatie waar ik in zit eigenlijk wel? Of Hoe kan ik veranderen? Een betere situatie creëren?

Deze vragen leiden ertoe dat je jezelf spiritueel ontwikkelt en een balans aan brengt tussen je IQ en EQ. Door meer in verbinding te komen met je innerlijke bezielende kracht en te luisteren naar je innerlijke stem zal je inzicht en effectieve vaardigheden vergroten. Als je een diepe verbondenheid met jezelf voelt, vertrouwt op je intuïtie zal je merken dat je lichamelijk, emotioneel en geestelijk veel meer aan kan.

Lange tijd was de gedachte dat het individu (lees Ego) belangrijk is en dat je gelukkig wordt/bent als je geslaagd en succesvol bent. Studies wijzen steeds meer uit dat mensen zich beter voelen in een groep en gelukkig worden als ze kunnen helpen. Het sociale aspect zit als het ware in onze DNA geprogrammeerd. Wij zijn met elkaar verbonden. Stel daarom niet het je Ego voorop. Meestal wil je Ego “belangrijk” zijn (macht), zich onderscheiden, presteren, erkenning, de ander de loef af steken. Maar daar word je dus niet gelukkiger van. Sterker nog; het zorgt voor lijden.

Leer te leven vanuit je eigen spontaniteit, authentiekheid, je innerlijke stem, je ziel. Zorg voor inzicht en vergroting van je SQ, bekijk alles vanuit een ruimer perspectief en dan zal je de verbondenheid voelen met je zelf, met de ander, met je omgeving, de natuur tot en met het hele universum. SQ zorgt ervoor dat je niet onnodig leed veroorzaakt en daar waar pijn en leed is dat je het vermogen hebt dit te zien, te onderkennen en uiteindelijk te overstijgen door je innerlijke krachten. Je SQ is een intelligentie die helend werkt. Het geeft je vaardigheden wanneer je vastloopt in je leven. SQ zorgt voor vrede en vergeving. SQ is je geweten en heb je nodig om inzicht te krijgen wie je bent en wat de dingen voor je betekenen. Spirituele intelligentie is de intelligentie van de ziel.

Back To Top