Ik ben 1e jaars Student Zingeving & Spiritualiteit aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht.  De vierjarige studierichting Zingeving & Spiritualiteit biedt een vorming voor mensen die zich bezig willen houden met filosofische bespiegelingen over de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden, het kwaad in al zijn vormen en zich daarbij willen laten inspireren door psychotherapeutische referentiekaders en het zingevingkader van religie en spiritualiteit.

Hogeschool voor Geesteswetenschappen

Onderstaande tekst komt van de website http://www.hgu.nl

De opleiding Zingeving & Spiritualiteit beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van psychosociale en psychotherapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot zingeving, spiritualiteit en levensvragen. Hoewel de opleiding kan dienen voor eigen ontwikkeling is de opleiding primair gericht op latere beroepsuitoefening. We kunnen hier denken aan instellingen van de geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, vormingscentra en/of hospices of aan een zelfstandige vestiging van een praktijk als counselor voor zingevingsvragen. Het kunnen geven en/of organiseren van cursussen op het gebied van levensbeschouwing en spiritualiteit is ook denkbaar.

De opleiding vormt de basis voor het kunnen functioneren als zingevingtherapeut, psychosociaaltherapeut of counsellor en het kunnen verlenen van hulp en begeleiden van mensen met levensvragen.

Het profiel van de opleiding wordt verder bepaald door de overweging dat godsdienstwetenschappelijke, filosofische, sociaalwetenschapplijke en sociaal-psychologische oriëntatie op zingeving en levensvragen maatschappelijk van zodanig belang is dat een Hbo-opleiding die leidt tot deskundigheid op dit terrein wenselijk is.

De opleiding is geaccrediteerd door de KTNO en de stichting Belangen Associatie Therapeut & Consument (BATC).  Dit biedt de mogelijkheid tot inschrijving bij een beroepsvereniging en geeft de hulpvrager recht op vergoeding van een zorgverzekeraar.

Studenten volgen een kernprogramma dat bestaat uit de volgende vakgebieden: 
Zingeving en transcendentie: aandacht wordt besteed aan psychosociale, psychotherapeutische en transcendente referentiekaders die kunnen helpen de zin van het leven te ontdekken. Naast een abstracte betekenis van het leven gaan we op zoek naar een denkbare mogelijkheid van een specifieke levenstaak en bestemming van de mens.

Psychologie: aan de orde komen enkele elementaire beginselen van de godsdienst- en analytische psychologie, de psychologische grondslag van de functies van religie, ontwikkelingspsychologie, humanistische- en transpersoonlijke psychologie, psychosynthese en pychopathologie en geestelijke gezondheid (op welke wijze worden mensen gevormd en misvormd?).

Westerse-esoterie: de grote lijnen van de geschiedenis van de Westerse-esoterie en de belangrijkste ontwikkelingen van het esoterisch gedachtegoed is object van studie.
Godsdienstwetenschap: kennismaken met de uitgangspunten en de werkwijze van de godsdienstwetenschappen. Bestudeerd worden godsdienstige stromingen en mensbeelden.

Therapeutische gespreksvoering: het verkrijgen van kennis en inzicht in de toepassingsmogelijkheden van therapeutische gespreksvoering in het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg.

Parapsychologie: aan de orde komt het (experimenteel) wetenschappelijk onderzoek naar vermogens, verschijnselen en waarnemingsvormen die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn en die zich niet zo makkelijk lijken in te passen in het klassieke natuurwetenschappelijk denken. Thema's die aan de orde komen hebben betrekking op bijzondere menselijke ervaringen zoals; de moderne bijna-dood-ervaring, het betekensvolle toeval (synchroniciteit) en reïncarnatie.

Praktische spiritualiteit: studenten verkrijgen inzicht in de verschillende handelingsvelden van de praktische spiritualiteit. Aan de orden komen o.a. de religieuze ervaring & metafysica, de spirituele autobiografie, en de quidditeit, de zin en de onzin, van het begrip astrologie.

Werken met de DSM-IV: het diagnosticeren en classificeren van psychische stoornissen in de patiëntenzorg is object van studie. De klinische bruikbaarheid van de DSM-IV is uitgangspunt.

Stervensbegeleiding: aandacht wordt besteed aan het begeleiden van stervenden en de aspecten van het stervensproces. In het bijzonder aan de rituelen bij sterven, uitvaart en rouw en de palliatieve begeleiding.

Ethiek in de gezondheidszorg: in de geestelijke gezondheidszorg vallen beslissingen die vérstrekkende gevolgen hebben voor het leven en sterven van mensen. De student oriënteert zich in de huidige stand van de ethische discussie rondom euthanasie en zelfdoding en kwaliteit van leven en sterven.

Vergelijkende spiritualiteitstudies: het verkrijgen van kennis en inzicht in de relatie tussen de geleefde spiritualiteit en religieuze bewegingen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het esoterisch christendom en de daaraan verwante stromingen in de Westerse cultuur en religiegeschiedenis.

Filosofie: kennismaken met de Westerse- en Oosterse filosofie en literatuur, waarbij de ontwikkeling van posities in denken worden verankerd in korte en langere tekstfragmenten van belangrijke filosofen. Behandeld worden grote periodes, grondideeën en thema's uit de metafysica die voor zingeving en spiritualiteit een bijzondere relevantie hebben.

Wil je meer van Diana Vergouwen-Koenekoop weten?

Klik dan hier en je komt weer terug op het vorige scherm

Nieuwsgierig wat mij bezighoudt?

Op mijn weblog schrijf ik over dingen die ik mee maak of die mij bezig houden.
Natuurlijk hoop ik dat mijn blogs met veel plezier gelezen worden maar ik ben ook benieuwd waar JIJ graag een artikel over zou willen lezen. Of misschien heb je een vraag die ik via mijn blog voor je kan beantwoorden. Laat het mij weten door op een blog te reageren.
Als je op een blogtitel klikt krijg je het volledige verhaal te lezen en laat daar je reactie achter

OPLEIDINGEN

Gediplomeerd Coach/Counselor.
Afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam

Hypno- en Regressietherapeut.
4 jarige HBO opleiding Hypno- en Regressie therapeut TranceArt Academie in Den Haag

Officieel NLP Practitioner
Certificaat behaald bij de NLP Academy door Eric Sijbesman en uitgegeven door de ITA, de International Trainers Academy en ondertekend door John Grinder.

2e jaars Student Zingeving & Spiritualiteit
Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht.

Vervolg cursussen/trainingen

 •         NLP hypnotist
 •         NLP excellent coachen
 •         Master Practitoner of Hypnotherapy
          by the American Board of Hypnotherapy
 •         The Hypnosis Trainer's training
          by the American Board of Hypnotherapy
 •         HBO medische basiskennis
          docent Bertien van Woelderen