Ik ben gediplomeerd Coach/Counselor. Afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. De Nederlandse Academie voor Integratieve Counseling & Coaching (NAVICC) is een particulier opleidingsinstituut waar praktijkprofessionals uit het bedrijfsleven, de gezondheidzorg en de overheid studeren om hun coachings- en counselingsvaardigheden te vergroten en hun praktijk- en beroepsmogelijkheden verder uit te breiden.

Gediplomeerd coach/counselor

Als coach/counselor ben ik beëdigd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam, een door de NOBCO erkende opleiding. Ik volg de gedragsregels opgesteld door de NOBCO. Deze code staat voor kwaliteit, gedegen handelen en continue scholing van de coach. Voor meer informatie over deze opleiding verwijs ik u naar de website. http://www.academie-psychotherapie.nl

Diploma

 

Onderwijs in Counseling & Coaching

Het geheel eigen karakter, de geheel eigen sfeer en specialismen van het werkgebied van een CounselorCoach vroegen om het onderbrengen van het onderwijs en de toepassingsgebieden daarvan in een aparte Academie. De NAVICC biedt naast de na- en bijscholingstrainingen ook de beroepsopleidingen tot CounselorCoach in de Academie-levels Foundation, Advanced, Senior en Master.

Expertise
De NAVICC is voortgekomen uit de Nederlandse Academie voor Psychotherapie en profiteert daardoor ten volle van meer dan 30-jarige expertise uit het veld van de psychotherapie, waar de positieve psychotherapie, de oplossingsgerichte psychotherapie, de kortdurende vormen van psychotherapie en de integratieve benadering de meest belangwekkende zijn voor het veld van counseling en coaching. De trainingen en opleidingen stoelen op een jarenlange grondige basis van praktijkervaring, wetenschappelijk onderzoek, onderwijskunde en didactiek.

Wetenschappelijke inzichten
De NAVICC profiteert van de laatste wetenschappelijke inzichten van het onderzoek naar de werkzame factoren in de veranderingsprocessen van mensen. De uitkomsten van dit wetenschappelijk onderzoek staan haaks op de vele vooronderstellingen van de afgelopen decennia over de werkzaamheid van bijvoorbeeld technieken of procedures, de therapeutische relatie of de eigenschappen van de therapeut. De resultaten laten zien dat al deze ingrediënten een ondergeschikte factor vormen voor het veranderingsproces van de cliënt.

Nieuw paradigma
De gewijzigde inzichten ten aanzien van veranderingsprocessen vragen om een geheel nieuw paradigma over hoe verandering werkt in coaching, counseling en therapie. De Academie heeft een uitgebreide ervaring in opleidingsprogramma’s in dit nieuwe paradigma, zowel op het vlak van de benodigde menskwaliteiten als op het vlak van attitude, kennis en vaardigheden: de KnowHow to Change.

Counseling
Wij hanteren de oorspronkelijke, Amerikaanse spelling voor het woord Counseling. Daarmee eren we indirect de grondlegger van de counseling, de Amerikaanse psycholoog Carl Ransom Rogers, die het woord ‘counseling’ voor het eerst gebruikte om aan te geven dat hij iets anders deed dan psychotherapie.

Twee belangrijke stellingen van Carl Rogers (1902 - 1987)
1. Het individu is een subject en niet een object dat ontleed, beoordeeld en gemanipuleerd mag worden.
2. Het is belangrijker hoe de mens iets ervaart dan hoe het in werkelijkheid is. Of zoals Rogers het zei, "His experience is his reality". Voor Rogers is de subjectieve wereld van een individu hier en nu belangrijker dan de objectieve werkelijkheid.

KnowHow to Change
De stellingen van Rogers zijn actueler dan ooit te voren. In het nieuwe paradigma van de KnowHow to Change voor de verandering in coaching, counseling en therapie is het van ondergeschikt belang hoe de counselor of de coach de relatie ervaart. Het draait immers om de perceptie van de cliënt van een warme, positieve relatie. Daarmee komt een wonderlijke ongelijkheid aan het licht: het gaat kennelijk niet om de wederzijdse relatie, maar de Counselor/Coach heeft nu de expliciete opdracht om er voor te zorgen dat in de ogen van de cliënt er een optimale relatie ontstaat. Met dit uitgangspunt voor ogen komen zaken als echtheid, authenticiteit en zelfonthulling van de CounselorCoach in een geheel ander daglicht te staan. In de trainingen en opleidingen van de Academie leert u als Counselor/Coach deze belangrijke zaken optimaal in te zetten ten bate van het veranderingsproces van uw cliënt.

 

Wil je meer van Diana Vergouwen-Koenekoop weten?

Klik dan hier en je komt weer terug op het vorige scherm

Nieuwsgierig wat mij bezighoudt?

Op mijn weblog schrijf ik over dingen die ik mee maak of die mij bezig houden.
Natuurlijk hoop ik dat mijn blogs met veel plezier gelezen worden maar ik ben ook benieuwd waar JIJ graag een artikel over zou willen lezen. Of misschien heb je een vraag die ik via mijn blog voor je kan beantwoorden. Laat het mij weten door op een blog te reageren.
Als je op een blogtitel klikt krijg je het volledige verhaal te lezen en laat daar je reactie achter


OPLEIDINGEN

Hypno- en regressietherapeut. 
HBO opleiding Hypno- en Regressie therapeut TranceArt Academie in Den Haag

Officieel NLP Practitioner & Master Practitioner 
Certificaat behaald bij de NLP Academy door Eric Sijbesman en uitgegeven door de ITA, de International Trainers Academy en ondertekend door John Grinder.

Propedeuse Zingeving & Spiritualiteit
Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht.

Gediplomeerd Coach/Counselor.
Afgestudeerd aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Vervolg cursussen/trainingen

  • NLP hypnotist
  • NLP excellent coachen
  • Master Practitoner of Hypnotherapy by the American Board of Hypnotherapy
  • The Hypnosis Trainer's training by the American Board of Hypnotherapy
  • Certified member of the internatioanl association of professional conversational hypnotist
  • HBO medische basiskennis docent Bertien van Woelderen
  • Stichting Hoger onderwijs Nederland PSBK psychosociale basiskennis
  • IEMT Integral Eye Movement Therapy Practitioner certification
  • Metaphors of Movement by Andrew Austin
  • Sociaal Panorama consulente by Lucas Derks